Defibrilatori CardiAid është zhvilluar për tu përdorur në ambjente publike me qëllimin e dhënies së defibrilimit në minutat e para kritike të një ataku kardiak, deri sa të vijë ndihma profesionale mjekësore. 

Defibrilatori CardiAid punon në mënyrë automatike dhe mund të përdoret nga kushdo. 

Përdorimi i Defibrilatorit CardiAid është 100% i sigurtë. Pajisja lëshon një elektroshok vetëm kur analiza e brëndshme e programit të saj e gjykon të nevojshme.

Video Informative

Për më shumë informacion:

info@defibrilator.al
+355 69 88 84 665
Defibrilator.al