CUPRO SH.P.K

Shoqeria Cu-pro sh.p.k i ka fillimet e saj në vitin 2005. Cu-pro sh.p.k operon në fushën e fonderisë. Prodhimet  jane te ndryshme si te Gizës Çelikut bronzit, tunxhit, aluminit. Kompania  operon ne tregun vendas dhe jashtë sajë. Prodhimi që  bëjnë është, konkilje dhe formim me rërë.
Qëllimi kryesor i kompanise  eshte cilësia. Çmimi konkurues dhe dorëzimi në kohë i porosive, janë prioritetet kryesore.

Produktet qe ata ofrojne:

  • Pjesë Makinerish Alumini
  • Rakorderi Bronzi Tunxhi
  • Materiale Tornerie
  • Arredime Alumini për 
    Ambjente të Jashtme

Më shumë informacion: 

Adresa: Rr."Alush Noga", Transport Patos,Fier
Tel: +355 (0) 692067888
Email: info@cupro.al
            g.mykaj@cupro.al

Cupro shpk